URBAN DESIGN OF THE SURROUNDING AREA OF WULIN TIANSHUI SQUARE, HANGZHOU, ZHEJIANG

Location: Hangzhou, Zhejiang

Site Area: 276 hm2

Current Status: Designing

Client: Hangzhou Urban Planning Bureau

返回列表